รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ขนมปุยฝ้าย จากไข่ไก่โรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                วันที่ 30 มกราคม 2566 บรรยากาศการทำขนมป…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ลูกเสือจิตอาสา

  โรงเรียนบ้านโคกยามูจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา โดยใ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

นิเทศการสอนคณะครู

นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ครูผู…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫นายโซเฟียน มะเย็ง ผ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

เตรียมแปลงผัก

นักเรียนเตรียมพื้นที่ในการลงผักสวนครัว โดยให้นักเรียนเป…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2|2566

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านสุไหงโก-ลก …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ฝึกทักษะวอลเลย์บอล นักเรียนชั้น ป.4

วันนี้คุณครูมัสเเล ดือเลาะ ได้เตรียมการเรียนการสอนโดยฝึ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมกรรมการ One School One Website ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ประชุมกรรมการกำกับ ติดตา…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ