ข้อมูล BIG DATA

50 แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.นธ.2 ลงพื้นที่พบปะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านโผลง ทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19

วันที่ 4 ก.พ. 2565 เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส  เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต. โต…

 

นำคณะกรรมการคุมสอบตรวจ ATK เตรียมความพร้อมจัดสอบ บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

วันที่ 4 ก.พ. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้  นายกิติกร ศิรินิกร, นายสม…

 

รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 อ.ตากใบ เยี่ยมโรงเรียนในการเปิดเรียนแบบ On site

วันที่ 4 ก.พ. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส  เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.นิตยนันท์ อัครวรรณโรจ…

 

นราธิวาส เขต 2 รวมกันเป็นหนึ่ง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู โรงเรียนบ้านมูโนะ หลังน้ำท่วม

               วันที่ 28 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้ว…

 

ชาวการศึกษารวมใจ รินน้ำใจให้มูโนะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้บริหาร สพป.นธ2 กับ สพป.นธ.3

               วันที่ 26 ธ.ค. 2564 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย นายกิติกร ศ…

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่โรงเรียนบ้านซรายอได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ…

 
Read more

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น…

 

ประชุมประเมินการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม

ประชุมประเมินการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนนิคม…

 

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายเฉลิมเกียรติ  ตั้งอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซรายอ เป็นปร…

 

เข้าร่วมการรับการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)

เข้าร่วมการรับการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) …

 

รับมอบอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเฉลิมเกียรติ  ตั้งอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซรายอ พร้อมด้วย นายมูฮัยมิ…

 

ประกาศผลการประเมินติดตามเว็บไซต์ ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม One School OneWebsite

ประกาศ  ผลการประเมินติดตามเว็บไซต์ ครั้งที่ 1  ภายใต้กิจกรรม One School OneWebsite โดยสามารถเปิดตรวจ…

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง