ข้อมูล BIG DATA

50 แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ “พาน้องกลับมาเรียน” ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตบริการ สพป.นราธิวาส เขต 2

      วันที่  22 มี.ค. 2566 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานการป…

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2566 อ.สุคิริน (สพป.นราธิวาส เขต 2)

      วันที่  21 มี.ค. 2566 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ลงพื้นเยี่ยมโรงเรียนและผู้บร…

 

ลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ (จชต.) และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

      วันที่  13 มี.ค. 2566 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาใ…

 

พิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย โดยกิ่งกาชาด อ.แว้ง และสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ อ.แว้ง

        วันที่  7 มี.ค. 2566 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมเป็นเกียร…

 

สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

        วันที่  27 ก.พ. 2566 เวลา 08.20 น. นายนุกูล ชูนุ้ย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน …

 

น้องอนุบาล 3 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ อ.สุคิริน ณ พระตำหนักสุคิริน

              วันที่  24 ก.พ. 2566 คุณครู อัจฉรา อีแต คุณครูประจำชั้นอุบาล 3 และบุคลากรในโรงเรียน พา…

 

10 กล่อง ของขวัญปีใหม่ 2566” ส่งมอบโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

10 กล่อง ของขวัญปีใหม่ 2566”        ส่งมอบโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ——————————————🎁🎁🎁 1…

 

สำรวจหนังสือเรียน รอบใหม่ เพื่อทำการสั่งซื้อใหม่

นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ได้มอบหมายให้หัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ เเละคร…

 

ปรับปรุงตกเเต่งห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 (ทาสีใหม่)

นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก มอบหมายให้ หัวหน้าสถานที่เเละนักการ ได้ทาสีห้องเร…

 

นักเรียนรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านกูแบอีเเก

วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2566 นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก มอบหมายให้หัวหน้าวิชาก…

 

ผู้อำนวยการและครูให้คำแนะนำพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ป.6

วันศุกย์ ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านดอเฮะ ให้คำแนะนำและอวยพรให้กับนักเ…

 

นักเรียน รับ พป.1

วันศุกย์ ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 นาวสาวรอฮานี  อีแมดอสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอเฮะ ได้แจก พป.1…

 

ประกาศผลสอบ O-NET

เมือวัน พุธ ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566  ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น…

 

ประกาศผลการจัดอันดับการลงข่าวผ่านหน้าเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โหลดไฟล์ประกาศ รร. โหลดไฟล์ประกาศ ผู้เขียน โหลดไฟล์ประกาศ รร โหลดไฟล์ประกาศ ผู้เขียน  

 

ประกาศผลการจัดอันดับการลงข่าวผ่านหน้าเว็บ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

โหลดไฟล์โรงเรียน โหลดไฟล์ผู้ลงข่าว โหลดไฟล์โรงเรียน โหลดไฟล์ผู้ลงข่าว  

 

โหลดเกียรติบัตรอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA

ไฟล์วันที่ 17 ธันวาคม 65 โหลดเกียติบัตร ไฟล์วันที่ 17 ธันวาคม 65​ โหลดเกียติบัตร ไฟล์เกียติบัตรวิทยา…

 

ข่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

📨 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Submit

📨 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทั้วไป

Submit

📨 สายตรงถึงผู้บริหาร

Submit

📨 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ

Submit