ข้อมูล BIG DATA

50 แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

PLC กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกศึกและนายสมพงศ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่กา…

 

เสริมประสบการณ์พัฒนาการสอนภาษาไทย แก่ครูภาษาไทย และครูวิชาการ สพป.นธ.2

     วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดการ…

 

สพป.นธ.2 เปิดอบรมพัฒนาทักษะ IT (Online Training) หลักสูตร การออกแบบข้อมูลออนไลน์ผ่าน google form

          วันที่ 1 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิ…

 

กิจกรรม BIG CLEANING DAY 5 ส สพป.นธ.2 รวมใจป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

       วันที่ 30 ก.ค. 2564 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรัตน์ กะตะศิลา…

 

กลุ่มอำนวยการ สพป.นธ.2 ประชุมเตรียมประเมิน สถานะ (PMQA.4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นางลักขณา เสริมสุข รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนางรัชนี มณ…

 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นำร่อง หน่วยงานทางการศึกษา สพป.นธ.2 ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19

        วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสว่าง ชินพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นำทีมครู…

 

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพป.เชียงราย เขต๒ ได้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรง คือ โรงเรียนบ…

 

คณะฉก.ชน.สพป.นราธิวาส เขต 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านหัวคลองที่มีฐานะยากไร้

17 พฤศจิกายน 2564 คณะฉก.ชน.สพป.นราธิวาสเขต 2 นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษ…

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกันจัดทำถุงอุปกรณ์ ต่อสู้กับภัย COVID-19 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำด้วย นางวรรณา ขวัญสืบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกา…

 

Training topics ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา OneSchool One Website Dlict Nara2

เอกสารหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารรายละเอียดกำหนดการอบรม ลิงค์ทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ ไล…

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูผู้สอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุ…

 

อบรมเชิงปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ไฟล์เกียติบัตรผู้เข้าร่วม คู๋มือการ ITA ปีการศึกษา 2564 ใบประเมินเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถามข้อมูล &nb…

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อการวัดและประเมินผล

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม เข้ากลุ่ม Line หลักของอบรม ตรวจสอบรายชื่อการอบรม …

 

เปิดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ Video Conference 

อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Un…

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 (Covid-19)

แบบประเมินความพึงพอใจ