ข้อมูล BIG DATA

50 แห่ง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพป.นธ.2 ลงพื้นที่พบปะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านโผลง ทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19

วันที่ 4 ก.พ. 2565 เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส  เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต. โต…

 

นำคณะกรรมการคุมสอบตรวจ ATK เตรียมความพร้อมจัดสอบ บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

วันที่ 4 ก.พ. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้  นายกิติกร ศิรินิกร, นายสม…

 

รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 อ.ตากใบ เยี่ยมโรงเรียนในการเปิดเรียนแบบ On site

วันที่ 4 ก.พ. 2565 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส  เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.นิตยนันท์ อัครวรรณโรจ…

 

นราธิวาส เขต 2 รวมกันเป็นหนึ่ง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟู โรงเรียนบ้านมูโนะ หลังน้ำท่วม

               วันที่ 28 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้ว…

 

ชาวการศึกษารวมใจ รินน้ำใจให้มูโนะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้บริหาร สพป.นธ2 กับ สพป.นธ.3

               วันที่ 26 ธ.ค. 2564 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย นายกิติกร ศ…

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่โรงเรียนบ้านซรายอได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ…

 
Read more

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น…

 

นักเรียนอนุบาลฝึกละหมาดดุฮ์รี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายอภินันท์  เบญจมามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาแล ได้มอบนโยบายกิจกรรมกา…

 

อบต.ร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทาง อบต.ปูโยะ ร่วมให้การช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านลาแล โดยนำรถดับเ…

 

การดำเนินกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนเพลินพิศ

การดำเนินกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ ในโครงการพัฒนาการรักการอ่านโรงเรียนเพลินพิศ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565ภา…

 

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site

นิเทศ ติดตาม สพป.นราธิวาส เขต 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565โรงเรียนบ้านมูโนะได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศ สพป…

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๕)

       วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ (บ้า…

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญธารวิทยา

   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๙ (บ้านโคก…

 

ประกาศผลการประเมินติดตามเว็บไซต์ ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม One School OneWebsite

ประกาศ  ผลการประเมินติดตามเว็บไซต์ ครั้งที่ 1  ภายใต้กิจกรรม One School OneWebsite โดยสามารถเปิดตรวจ…

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง