โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯโรงเรียนบ้านปูยู
หมู่ที่ บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร.

   


โรงเรียนบ้านศรีพงัน
หมู่ 3 ตำบลเกาะสะท้อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-538480

   


โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
หมู่มี่7​ ตำบลเกาะสะท้อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-538488

   


โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
หมู่ 5 ตำบลเกาะสะท้อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-545016

   


โรงเรียนบ้านปะลุกา
หมู่ 3 ตำบลโฆษิต
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร.

   


โรงเรียนบ้านสะหริ่ง
หมู่ 1 ตำบลโฆษิต
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร.

   


โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
หมู่ 4 ต.โฆษิต
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-539304

   


โรงเรียนบ้านปลักปลา
หมู่5 ตำบลโฆษิต
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 089-7374535

   


โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห
หมู่ 3 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 07-3581238

   


โรงเรียนบ้านตาบา
ม.1 ตำบลเจ๊ะเห​
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-642339

 


โรงเรียนบ้านหัวคลอง
หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะเห
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-581240

 


โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ
หมู่ที่ 1 ตำบลนานาค
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-538222

 


โรงเรียนบ้านปะดะดอ
11/2 ม.4 ต.บางขุนทอง
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-530885

   


โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
หมู่ 2 ตำบลนานาค
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-538475

   


โรงเรียนบ้านโคกงู
หมู่ 3 ตำบลบางขุนทอง
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร.

   


โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
หมู่ที่​1 ตำบลบางขุนทอง
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-530403

   


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44
หมู่ 1 ตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-582953

   


โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
หมู่ 4 ตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-581910

   


โรงเรียนวัดพระพุทธ
หมู่ 3 บ้านบ้านใหญ่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร.073-583173

   


โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์
หมู่ 5 ตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 087-2891200

   


โรงเรียนบ้านกูบู
หมู่ที่ 6 ตำบลไพรวัน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-641044

   


โรงเรียนบ้านสะปอม
หมู่ 8 ต.ไพรวัน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-538407

   


โรงเรียนบ้านโคกยามู
หมู่ 7 ตำบลไพรวัน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-53821

   


โรงเรียนวัดเกาะสวาด
หมู่ที่ 5 ตำบลไพรวัน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-641110

   


โรงเรียนบ้านไพรวัน
หมู่ที่ 5 ตำำบลไพรวัน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-641042

   


โรงเรียนวัดทรายขาว
หมู่ที่2 ตำบลไพรวัน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-538313

   


โรงเรียนบ้านตอหลัง
หมู่ 3 ตำบลโฆษิต
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร.

   


โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง
หมู่1ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร.

   


โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-530407

   


โรงเรียนบ้านคลองตัน
หมู่4 ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-538477

   


โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 073-641136