โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯโรงเรียนนิคมพัฒนา 2
ม.1 ต.เกียร์
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 098-0627451

   


โรงเรียนบ้านน้ำใส
300/1 หมู่ 4 ตำบลเกียร์
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร.

   


โรงเรียนรักไทย
หมู่ 3 บ้านโต๊ะโต๊ะ ตำบลภูเขาทอง
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 096-8508120

   


โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
179 หมู่ 2 ตำบลภูเขาทอง
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 081-7675569

   


โรงเรียน
77 หมู่ 6 ตำบลมาโมง
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 073-656065

   


โรงเรียนนิคมพัฒนา 4
51/2 หมู่ที่ 3 ตำบลมาโมง
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 098-0705545

   


โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
22/5 หมู่ที่ 1 ตำบลมาโมง
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 081-9572548

   


โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน
หมู่​ 1​ ตำบลร่มไทร​
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 086-9616109

   


โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
หมู่ 2 ตำบลร่มไทร
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 073-551830

   


โรงเรียนบ้านร่วมใจ
หมู่3 ตำบลร่มไทร
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 073-551909

   


โรงเรียนนิคมพัฒนา 5
84/2 หมู่ 3 ตำบลสุคิริน
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 073-656209

   


โรงเรียนนิคมพัฒนา 6
หมู่ 8 ตำบลสุคิริน
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 073-551652

   


โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12
12 ม.13 ต.สุคิริน
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร.062-4094805

   


โรงเรียนนิคมพัฒนา 7
หมู่ 2 ต.สุคิริน
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร.

   


โรงเรียนนิคมพัฒนา 9
หมู่ที่ 5 ตำบลสุคิริน
อำเภอ สุคิรินจังหวัดนราธิวาส 96190
โทร. 089-8795776