โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯโรงเรียนบ้านบ้านกาวะ
243/3 หมู่ 2 ตำบลกาวะ อ.สุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.098-0583346

   


โรงเรียนบ้านสายะ
ม.4 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
จ.นราธิวาส 96140
โทร.083-0414322

   


โรงเรียนไทยรัฐวิทยา89
192/2 หมู่ 3 ตำบลกาวะ อ.สุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส
โทร.073-538563

   


โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ
หมู่ 5 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96130
โทร.073-645053

   


โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
หมู่ 1 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.087-2939897

   


โรงเรียนบ้านไอบาตู
58/5 หมู่ 4 ตำบลโต๊เด็ง อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140)
โทร.073-523165

   


โรงเรียนบ้านบือราแง
51/10 หมู่ 3 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี
จ.นราธิวาส 96140
โทร.089-5995109

   


โรงเรียนบ้านโผลง
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านโผลง ต.โต๊ะเด็ง
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร.095-8864918

   


โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง
หมู่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-538639

   


โรงเรียนอิสลามบำรุง
43/6 หมู่ที่ 1 ถ.จารุเสถียร ตำบลปะลุรู
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร.073-651210

   


โรงเรียนบ้านปะลุรู
หมู่ที่3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี
จ.นราธิวาส 96140
โทร.073-651710

   


โรงเรียนบ้านปอเนาะ
หมู่ 7 บ้านปอเนาะ ต.ปะลุรู
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร.073-523164

   


โรงเรียนบ้านละหาน
6 หมู่8 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-523164

   


โรงเรียนบ้านโคกตา
96 ถนนประชาสำราญ ต.ปะลุรู
อ.สุไหงปาดี จ.นราธืวาส 96140
โทร.073-651209

   


โรงเรียนบ้านตาเซะใต้
หมู่ที่6 บ้านตาเซะใต้ ต.ปะลุรู
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร.-

   


โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี)
130/1 หมู่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-538880

   


โรงเรียนบ้านดอเฮะ
หมู.3 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-538729

   


โรงเรียนบ้านบาโงกือเต
หมู่ที่ 1 บ้านบาโงกือเต ต.ริโก๋
อ.สุไหงปาดี จ. นราธิวาส 96140
โทร.073-538654

   


โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
หมู.2 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.089-2974181

   


โรงเรียนบ้านสากอ
243/3 หมู่ 2 ตำบลกาวะ อ.สุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-653576

   


โรงเรียนบ้านไม้แก่น
1/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-530415

   


โรงเรียนบ้านกลูบี
107/3 หมู่ที่ 6 บ้านกลูบี ต.สากอ
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร.089-2997931

   


โรงเรียนบ้านจือแร
หมู่ที่ 9 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-700880

   


โรงเรียนบ้านบอเกาะ
หมู่ที่ 2 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-651497

   


โรงเรียนบ้านบาโงมาแย
หมู่ที 3 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-551915

   


โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ
189/4 หมู่ 5 ตำบลสุไหงปาดี
อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.-

   


โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์
หมู 2 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-538654

   


โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา
หมู่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-653069

   


โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
62/3 หมู่ 9 ตำบลสุไหงปาดี
อำเภอสุไหงปาดี. จังหวัดนราธิวาส 96140
โทร.073-538494

   


โรงเรียนราชภักดี
หมู่ที่7 บ้านโคกสะตอ ตำบล สุไหงปาดี
อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140
โทร.073-538498

   


โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
(สุขคณานุกูล)

หมู่ 6 ตำบลสุไหงปาดี
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140