โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯโรงเรียนบ้านสามแยก
หมู่ที่6. ต.กายูคละ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-647500

   


โรงเรียนบ้านบาโง
41/5 หมู่ 4 ต.กายูคล
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 089-2932399

   


โรงเรียนบ้านไม้ฝาด
หมู่ที่ 9 ตำบลกายูคละ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-647544

   


โรงเรียนบ้านศาลาอูมา
หมู่ที่ 9 ตำบลกายูคละ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร.

   


โรงเรียนบ้านตอออ
หมู่1 บ้านตอออ ตำบลกายูคละ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร.081-0998390

   


โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
98/7 หมู่ 3 ตำบลฆอเลาะ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-659175

   


โรงเรียนบ้านบางขุด
ที่อยู่
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 084-9683796

   


โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา
9/3 หมู่ 6 ตำบลฆอเลาะ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-638608

   


โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
หมู่ 4 ตำบลแม่ดง
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-530576

   


โรงเรียนบ้านแม่ดง
หมู่ที่5 ตำบลแม่ดง
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 089-5997140

   


โรงเรียนบ้านตอแล
ที่อยู่
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร.

   


โรงเรียนบ้านยะหอ
หมู่ 3 ตำบลแม่ดง
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-530944

   


โรงเรียน​บ้าน​บู​เกะ​ตา​
หมูที่​ 2​ บ้าน​บู​เกะ​ตา
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-586120

   


โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
103/5 หมู่ 1 ตำบลโละจูด
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-584182

   


โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
หมู่ 1 ตำบลโละจูด
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 089-2978636

   


โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ
ม.3 ตำบลโละจูด
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 089-2961753

   


โรงเรียนเทพประทาน
99 หมู่ 4 ตำบลโละจูด
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร.

   


โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง
110 หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 087-3914497

   


โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ
183/9 หมู่ 7 ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 080-7060516

   


โรงเรียนบ้านกูวา
หมู่ 5 ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-538880

   


โรงเรียนบ้านกรือซอ
หมู่ 4 ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-700866

   


โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-647933

   


โรงเรียนบ้านแว้ง
178/6 หมู่ที่ 2 ตำบลแว้ง
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-659151

   


โรงเรียนบ้านแอแว
20/3 หมู่3 ตำบลเอราวัณ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 093-5809576

   


โรงเรียนบ้านตือมายู
ม.1 บ้านตือมายู ตำบลเอราวัณ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร.

   


โรงเรียนเพลินพิศ
หมู่ 4 ตำบลเอราวัณ
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-538695

   


โรงเรียนบ้านแขยง
หมู่​ 7​ ตำบลเอราวัณ​
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. 073-538666