โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯโรงเรียนบ้านซรายอ
หมู่ 6 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-621729

   


โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
หมู่ 2 บ้านตือระ ตำบลปาเสมัส
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 084-8608024

   


โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา
หมู่ 8 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 084-6319137

   


โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
หมู่7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-646558

   


โรงเรียนบ้านมือบา
ม.4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-538521

   


โรงเรียนบ้านลาแล
หมู่ 1 ตำบลปูโยะ อ.สุไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 080-7068454

   


โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
หมู่ 3 ตำบลปูโยะ อ.สุไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-530948

   


โรงเรียนบ้านกูแบอีแก
หมู่ 4ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-538491

   


โรงเรียนบ้านมูโนะ
ม1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-621101

   


โรงเรียนบ้านปาดังยอ
หมู่ 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-621163

   


โรงเนียนบ้านลูโบ๊ะลือซง
หมู่ 2 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-621161

   


โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
หมู่ที่ 4 ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-621162

   


โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
18 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 96120
โทร. 073-611127